RECREATIEVE FIETSGROEPEN

Toerfietsen is zeer populair in Nederland. Veel mensen fietsen in hun vrije tijd om op een sportieve manier te genieten van de Nederlandse natuur en land­schap, van stille dorpjes en veenstromen, van bos en heide, weilanden en duinen en wat al niet meer. Voor een korte of lange rit, rustig peddelend tot stevig doortrap­pend, alleen of met een groepje, georgani­seerd of op eigen houtje, etc. Kortom iedereen zoekt zijn eigen weg.  

In Nederland wonen zeer veel alleenstaanden. Soms houdt de partner niet van fietsen. Jammer want het is zo leuk! Onder alle fietsliefhebbers zijn veel mensen die liever niet alleen willen fietsen. Zij kunnen zich aan­sluiten bij een van de bestaande fiets­groepen die het juist leuk vinden als nieuwe enthousias­telin­gen zich melden. Op deze website vindt u een praktisch over­zicht. Van oudsher waren het Amsterdamse fietsgroepen, maar met zo'n praktisch gerichte website kunnen we nu fietsgroepen uit het hele land opnemen.

De meeste van deze groepen hebben een eenvoudige formule. Een vaste verzamelplaats en vertrektijd. Wie aanwezig is fietst mee. Geen echte verplichting, maar wel gezellig en gezond om toch regelmatig mee te fietsen. En goed voor de lichamelijke conditie. Sommige groepen fietsen wekelijks, anderen maandelijks.

De groepen zijn doorgaans zo groot dat er altijd ­lief­hebbers klaar staan om te gaan fietsen. Alleen fietsen is er dus niet meer bij. Misschien op een enkele uitzondering na in bijvoorbeeld de vakantieperiode. Sommige groepen starten in maart en gaan door tot de herfst­stormen losbarsten. Andere beginnen later en/of stoppen eerder. Een enkele groep fietst zelfs het hele jaar door.

Bij alle groepen is het gebruikelijk dat iedereen meedenkt en -werkt. Na verloop van tijd moeten nieuwe deelnemers ook hun inbreng in de routes hebben. Dus niet uitsluitend "blind" achter anderen aanfietsen! Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Leeftijd speelt bij alle groepen geen rol. Wel hoe men wil fietsen. Rustig, stevig of pittig. Een lange of korte rit. Een indicatie over afstanden en snelheden staat vermeld bij de diverse groepen. Niemand moet zich hierdoor laten afschrikken. Bedenk dat wie regelmatig meefietst vanzelf een betere condi­tie krijgt.  

Veelal wordt er onderweg op een (liefst zonnig) terras een kopje koffie (met appelgebak?) of een frisdrankje gedronken. Want naast de gezonde li­chaamsbeweging en de frisse buitenlucht staat de gezelligheid bij alle groepen hoog in het vaandel.

Voor de gewone toertochten is een goede, lichte toerfiets noodzakelijk. Bij snelle groepen is een racefiets (en helm?) echt nodig. Bij de 55+ groepen voldoet een goede fiets met drie versnellingen. Met een zogenoemde stadsbarrel kan men beter in de omgeving van thuis blijven.

 

N.B. Bij regen wordt er meestal niet gefietst. En zeker niet als onweer wordt verwacht. Uitzonderingen daargelaten.

 

Geef deze website door aan alle mogelijk geinteresseerden! Voor meer informatie en nieuwe groepen mail naar cokos@dds.nl.  Het is een van oorsprong Amsterdams initiatief. Maar in dit digitale tijdperk zijn er geen grenzen meer. Ook groepen van buiten Amsterdam die een vermelding willen kunnen zich aanmelden! De flyers kunnen ook landelijk verspreid worden. Vraag deze aan. 

 

Hieronder de groepen, voor zover bij ons bekend. De meeste komen tot op heden uit Amsterdam. Dit staat ook vermeld bij de groepen zelf.

 

 

2e VAN DER HELSTSTRAAT  

Dit is een van de oudste groepen en bestaat al meer dan 25 jaar! Het vertrek­punt is de 2e Van der Helst­straat aan de zijkant van Sportcentrum De Pijp, hoek Lizzy Ansinghstraat en  naast de voetbalkooi. Dit is in Amsterdam Oud Zuid. Iedere zondagochtend om 11 uur is het vertrek.

Nieuwe enthousiaste gezellige fiets(t)ers zijn altijd welkom! Leeftijd is niet belangrijk. Sociale instelling en enthousiasme wel.Wel een redelijk goede conditie. Wij fietsen altijd met oog voor de omgeving. Geen blik op oneindig en alleen maar racen. Het moet ook leuk blijven.. Dat geldt ook voor het weer. Bij echt slecht weer fietsen wij niet. Zeker niet indien er onweer wordt verwacht.

Er wordt gefietst tot een uur of  vier 'smiddags. 'sZomers bij zeer mooi weer gaan we soms met een deel iets langer door. De te fietsen afstanden liggen tussen de 70 en 100 km. De gemiddelde snelheid bedraagt een kleine 23 km/uur. We starten begin of half maart, afhankelijk van het weer.   En gaan door tot de herfststormen losbarsten.

Bel voor meer informatie en aanmelding naar Cok Oostveen, tel. 020-6628546. Of mail naar cokos@dds.nl

 

2e VAN DER HELST - OUDEREN

In beweging blijven is belangrijk voor mensen die ouder worden. Een stoel voor het raam met geraniums is geen optie. Daarom zijn we in 2014 gestart met een ouderen fietsgroep. Want fietsen kan men zeer lang volhouden, tot hoge leeftijd. Bovendien is het geweldig om te genieten van de mooie landschappen en natuur rond Amsterdam. In principe vanaf 50 jaar. Maar daar selecteren we niet streng op.

We hebben hetzelfde vertrekpunt als bovenstaande groep. De Tweede van der Helststraat, hoek Lizzy Ansinghstraat. Iedere vrijdag vertrekken we om 10.30 uur. We fietsen in een normaal, rustig tempo zo'n 25-30km. Soms ook meer, afhankelijk van de groep en het weer. Of later in het seizoen als de conditie verbeterd is. Geen racefietsen. Wel goede gewone fietsen. al dan niet met versnellingen. Of trapondersteuning (electrisch). In principe is er altijd een stop onderweg. En als het enigzins kan op een leuk terras. Want gezelligheid en sociaal contact horen er zeker bij.

Het is de bedoeling dat deelnemers hun best doen om de mooie en veilige routes te leren kennen. Hoe deze in te korten of uit te breiden zijn. Zodat zij ook op andere dagen zelf er op uit kunnen gaan. Dus niet blind achter anderen aan fietsen. Maar ook om de mooie plekjes te leren kennen: terrasjes, picknickplaatsen, vogelkijkhutten, natuurwandelingen, plukbossen met appels, bessen en noten, enz. Kortom genieten en gezonde lichaamsbeweging!

Voor meer informatie en aanmelden mail naar Cok Oostveen: cokos@dds.nl.

Natuurlijk zijn er veel meer activiteiten voor "meer bewegen voor ouderen". Georganiseerd door het sportbuurtwerk of in buurthuizen. Ga langs in een sporthal, stadsdeelkantoor of buurthuis. Maar ook Golden Sport organiseert sport voor ouderen in diverse stadsdelen. Zie hiervoor www.goldensport.nl.

 

 

ZATERDAG PONT CS

Ook een Amsterdamse groep. Iedere zaterdag wordt er gefietst door een enthousiaste groep. Zij verzamelen om 10 uur bij de pont achter het Centraal Station. Er wordt zo'n 60-90km afgelegd. Met een kruissnelheid dat nooit boven de 25km/uur uitkomt. Vaak iets rustiger, afhankelijk van wie er mee wil.

Voor meer informatie bel of mail Anneke Kroner, 020-6422568 of auiu05tv@kpnmail.nl.

 

 

DE PUND

DePund is een kleine, maar heel gezellige toer-fietsclub in de omgeving van Amsterdam. We fietsen zondags zo'n 3 à 4 uur. Uiteraard met een pauze voor koffie en appelgebak. Zo nu en dan organiseren we ook een wandeling. De fietstochten zijn gemiddeld 50km lang en we fietsen in een rustig tempo. We organiseren de de fiets- en wandeltochten meestal via de datumprikker website. Wie een keertje (of vaker) wil meedoen kan zich aanmelden via het mailadres depund2@gmail.com. Deelname is gratis.

Coördinator is Hans Luthart. En de website http://depund.blogspot.nl/.

 

 

SURINAMEPLEIN  

Deze groep verzamelt iedere zondag om 10 uur bij de taxistand­plaats op het Surinameplein in Amsterdam West. Er wordt in een pittig tempo van zo'n 25 à 26 km/uur gefietst tot ongeveer 13 uur. Dat is zo'n 45-55 km per ochtend. De start is eind maart of begin april. Deze groep zoekt nadrukkelijk uitbreiding.  

Meer weten? Bel Johan Zoutberg, tel. 020-6697159. Of mail naar j.zoutberg@upcmail.nl. 

 

 

TOERCLUB EXPRESS  

Dit is een gezellige Amsterdamse toerclub. Ex­press organiseert iedere maand een uitgezette toer­tocht door mooie gebieden in alle richtingen rond Amsterdam. Het start­punt is bij het clubhuis van Ulysses in Sport­park De Weeren in Amsterdam Noord. De toch­ten zijn op zater­dag. Iedere deel­nemer heeft de keuze uit ver­schil­lende afstan­den en kan deze in eigen tempo afleg­gen. Om de kosten te dekken moet een (kleine) bijdrage betaald worden. Dit is 2,00 euro voor leden en 2,50 euro voor niet-leden (misschien inmiddels verhoogd?).

Voor nadere informatie en het programmaoverzicht moet u bellen naar 020-6950682. Of naar Anneke 020-6422568 en mail auiu05tv@kpnmail.nl. Er is nu ook een website www.rtc-express.nl. Daarop staat het programma ook vermeld. 

Een aantal leden van Toerclub Express maken op de zaterdagen zonder uitgezette tocht gezamenlijke fietstochten. Zij verzamelen achter het Centraal Station op het platform van de ponten. Het vertrek is om 10 uur. Neem tevoren contact op met Anneke (zie hierboven).

 

 

TOERCLUB HECO/GVB

Een vrij grote en gezellige toerclub. Er worden maar liefst 45 tochten per jaar gepland. Grotendeels deelname aan bestaande en georganiseerde tochten in Nederland, België en Duitsland. Voor dit soort tochten is een helm verplicht, alsmede clubkleding. Het seizoen loopt van maart t/m september. Alles wordt aangekondigd in het clubblad. Het lidmaatschap kost 30 euro per jaar.

Kijk voor meer informatie op www.everyoneweb.com/heco. Of stuur een mail naar Herman Cohen: h.cohen3@chello.nl.

 

 

FIETSCLUB MOKUMTRAPPERS 50-PLUS

Deze groep is bedoeld voor fietsers van 50 tot zo'n 75 jaar. Zij fietsen in een rustig tempo, ongeveer 14km/uur en altijd op zaterdag of zondag op goede fietsen, vaak met versnellingen. Per keer wordt zo'n 40km gefietst. Soms 50/60km. Wel met een terrasstop. Vertrek om 10 uur. Het verzamelpunt is afhankelijk van de gekozen route. En dit wordt via de mail bekend gemaakt. Wie mee  wil fietsen kan zich opgeven via fietsclubmokumtrappers@outlook.com. Deze groep hanteert wel de volgende spelregel. Na bericht via de mail laat iedereen weten of hij/zij wel of niet meefietst. Wie drie keer niets van zich laat horen wordt uit het bestand verwijderd! Uiteraard is deelname gratis. Wel moet de koffie of andere consumptie onderweg zelf betaald worden.

 

TWEE 55+ GROEPEN  

Beide groepen bestaan al jaren. Uit ervaring en vragen per telefoon hebben wij de indruk dat er een grote behoefte is aan meer 55+ groepen. Wij doen dan ook een oproep aan de ons onbekende groepen om zich bekend te maken voor een vermelding op de website. Stuur een mail naar cokos@dds.nl.

* De eerste start bij het wijkopbouworgaan Water­graafsmeer, Kamerlingh Onneslaan 34 in Amsterdam Oost. Iedere woensdag om 10 uur wordt er vertrokken. In een rustig tempo wordt zo'n 30 à 40 km gefietst. Wie mee wil fietsen kan zich opgeven bij de groep "Samen Doen" van het wijkopbouworgaan, Bel Johan Bosma tel. 6939923. Start is half april.

Wij hebben onlangs (zomer 2010) vernomen dat er nu alleen een vrouwengroep is. Of er ook een mannengroep georganiseerd kan/gaat worden is niet bekend bij ons. Bel Johan.

 

* De tweede groep fietst vanuit het Stadsdeel Nieuw West. Deze groep kan op dit moment (zomer 2016) geen nieuwe deelnemers gebruiken. Vol is vol..

 

 

ANBO 65-plus

Enige leden van de ouderenbond ANBO organiseren ook fietstochten.

Voor ZUID is dat op woensdagochtend, eenmaal per maand. Op dit moment zit de groep vol. De groep zoekt een extra begeleider zodat er weer nieuwe deelnemers bij kunnen. Voor meer informatie kan men terecht bij Catharina Swart. Bellen naar 06-21928528 of 6833332, mail catharina.s@kpnplanet.nl.

Voor SLOTERVAART is dat op vrijdag, het hele jaar door. Met afstanden die varieren tussen 30 en 60km. Het startpunt is om 10 uur bij de Sloterplas tegenover de Meervaart.. Meer informatie bij Riet Fritschy, tel. 6176817.

 

 

RONDJES

Leden van de vereniging De Wereldfietser organiseren ook fietstochten.  Niet alleen in Amsterdam, maar ook vanuit andere grote plaatsen. Op de website van De Wereldfietser staan de data en nadere informatie over deze rondjes.

Zo fietst men in Amsterdam op iedere eerste woensdagavond van de maand. Het vertrekpunt is de FEBO bij de Berlagebrug, exact om 19.00 uur wordt er vertrokken! Bij goed weer is het een vrij grote groep, zo'n 10-15 personen. Racen is er niet bij, gewoon lekker en gezellig, stevig doorfietsen. De afstanden en duur variëren met het seizoen en het weer. Gemiddeld wordt er gefietst tot zo'n uur of tien. Voor meer informatie bellen naar Kurt Schouten, 020-6479715.

In Rotterdam is dit 1X per maand op zondag. Gewoonlijk de derde zondag van de maand. Echter soms wordt hiervan afgeweken vanwege feestdagen of andere activiteiten van De Wereldfietser. Vertrekpunt is de Euromast om 12.00 uur. Dus kijk op de website van de Wereldfietser-agenda/activiteiten.

Ook in Groningen worden door wereldfietsers tochten georganiseerd.  En wel iedere tweede zondag van de maand. Het vertrek is om 10.00 uur bij "het peerd van ome Loek".  Bij het Centraal station. Omdat deze groep niet elke maand fietst is het verstandig te website te raadplegen.  Deze groep communiceert ook via het forum van de Wereldfietser.

Utrechters fietsen iedere eerste zondag van de maand. De start is wisselend en niet altijd in Utrecht zelf. Het eindpunt is wel altijd in Utrecht. Kijk dus op de website voor de juiste informatie.

Ook in enkele andere plaatsen worden rondjes gefietst. Vaak niet regelmatig. Raadpleeg de website voor deze rondjes.

Daarnaast zijn er korte kampeertrektochten in diverse delen van het land en het hele jaar door. Kijk voor meer informatie in ieder geval op de site: www.wereldfietser.nl. Onder activiteiten.

 

FIETSVRIENDINNEN

Dit is een prachtig Amsterdams initiatief. Vrouwe gaan samen fietsen met vrouwen die fietsles hebben gehad, maar nog weinig ervaring hebben met het verkeer en de regels Dit zijn merendeels vrouwen van buitenlandse afkomst. Een vorm van coaching en uitwisseling van ervaring tijdens een fietstochtje. Kijk op www.fietsvriendinnen.nl voor een organisatie bij u in de buurt!  

 

MEE IN MOKUM

Wandelingen. Dit is een aktiviteit van GILDE-AMSTERDAM. Enthousiaste Amsterdammers geven rondleidingen langs bekende en onbekende plekjes van Amsterdam. Start dagelijks (behalve maandag) om 11 uur. De kosten bedragen 5 euro pp. Reserveren via www.meeinmokum.nl of 020-6251390 (ma t/m vrij tussen 13-16 uur).

 

FIETSVERZEKERING

Wie veel fietst en een goede, soms ook dure, fiets heeft kan geinteresseerd zijn in een fietsverzekering. Hiervoor kan men onder andere terecht op de volgende website: https://www.fietsverzekering.nl.

 

 

DE FIETSDIENST

Al sinds begin jaren negentig bestaat De Fietsdienst. Dit is het eerst fietskoeriersbedrijf in Amsterdam en opgezet om werklozen aan het werk te helpen en zo kansen te krijgen voor een betere toekomst. Wie iemand kent die werkloos is en graag fietst geef hem/haar een tip. Ook bedrijven die gebruik willen maken van koeriersdiensten zijn welkom. In de eigen werkplaats worden ook fietsen van partikulieren gerepareerd en tweedehands fietsen verkocht. Zie de website: www.defietsdientst.nl.

 

NIEUWE GROEPEN  

Natuurlijk zullen er nog meer fietsgroepen bestaan. Maar deze zijn niet bij ons bekend. Wie voortaan in dit overzichtje opgenomen wil worden moeten kontakt opnemen met Cok Oost­veen, mail naar cokos@dds.nl.

 Dit geldt ook voor wie zelf een fietsgroep wil opstar­ten. Er zijn zeker nog blinde vlekken in het hele land. Met onze jarenlange erva­ring kunnen wij waardevolle adviezen geven. Meer niet. Wij nemen geen mensen op sleeptouw. Wij adviseren alleen.

 

 

WWW.GLOBALCYCLIST.NL

Deze organisator van avontuurlijke fietsreizen heeft in de zomer van 2012 de Europese bestemmingen van Bike Tracks overgenomen. Alsmede fietsen in Costa Rica. Dus voor deze prachtige fietsreizen kan men voortaan terecht bij Global Cyclist. Dit zijn fietsreizen in de Baltische Landen, Polen, Tsjechië en Slovenië. Daarnaast de Balkan landen Albanie,  Bosnië en Montenegro, plus de bijzondere cultuur van Armenië in de Kaukasus.

De bestemmingen die bij Bike Tracks reeds op stapel stonden zijn eveneens overgegaan naar Global Cyclist. Dit zijn fietsen in Albanië en Bulgarije.

De reeds bestaande bestemmingen vant Global Cyclist zijn netzo interessant. het is een keur van avontuurlijke fietsreizen in Europa, Azië en Afrika.

Avontuurlijke fietsreizigers kunnen dus hun hart ophalen bij Global Cyclist. Er is een uitgebreide keus van bestemmingen in bijna alle continenten.

WWW.GLOBALCYCLIST.NL

 

 

WWW.BIKETRACKS.NL.  

Onderdeel van Snow Leopard Adventures. 

Fietsplezier en -avontuur staan bij Bike Tracks hoog in het vaandel. Er zijn diverse bestemmingen in Azië. De bestemmingen zijn divers en vaak in toch minder bekende landen of gebieden. Dat maakt het bijzonder!

De steppen van Mongolië spreken tot ieders verbeelding. Wel pittig fietsen. Wie van echte bergen houdt kan zijn hart ophalen in Kirgizstan, Ladakh of Tibet. Dit zijn de echte zware bestemmingen. Verder staat Thailand-Laos-Vietnam op het programma, de koningsroute door Zuidoost Azie. Mooi, lieflijk en middelzwaar.

 WWW.BIKETRACKS.NL

 tel.: 070-4156355

mail: info.biketracks.nl  voor meer informatie

 

 

WWW.FIETSAMERIKA.NL

Dit is een nieuwe ster aan het firmanent. Wereldfietsers Ronald en Ineke organiseren en begeleiden fietsexpedities in de Verenigde Staten. Een land dat zij goed kennen want een zoon van hen woont daar al jaren. Er staan diverse interassante routes op het programma. Zie de website!

 

 

WWW.WERELDFIETSER.NL  

Dit is een vereniging van en voor fietsreizigers. Sommigen nemen het letterlijk en trekken een paar jaar de wereld rond. De meesten houden het op een kortere periode, maar dan wel regelmatig. Leden ontvangen 4X per jaar het  boeiende tijdschrift vol met reis­verha­len, tips en wetenswaardigheden. Een blad van en voor fietsreizigers!  

Daarnaast organiseert de vereniging themadagen, fietstochten, (kampeer)week­en­den, reparatiecursussen, etc. En ook de Wereldfietsbeurs! Daar staan de informe­le kon­takten, uit­wisseling en vergroten van ervaring en dia-lezingen cen­traal. De kontri­butie bedraagt slechts 22 euro per jaar.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via  WWW.WERELDFIET­SER.NL. 

 

 

WWW.VAKANTIEFIETSER.NL

uitrusting-fietsen-reizen  

Voor de echte fietsreiziger is er deze unieke speciaalzaak. Alles onder één dak: fietsen, uitrusting, kaarten, reizen en zeer deskundig advies. Niemand minder dan de wereld­fietser Eric Schuyt, bekend van boeken en workshops, is de trotse eigenaar. U vindt de winkel op onderstaand adres:  

WWW.VAKANTIEFIETSER.NL  

Westerstraat 216, 1015 MS Amsterdam

tel. 020-6164091

 

REISVERHALEN

Monique van Klaveren, o.a. ex-hoofdredacteur van De Wereldfietser, organiseert regelmatig workshops reisverhalen schrijven. Maar ook een week vakantie gecombineerd met een schrijfcursus. Met name fietsreizen. Lijkt het je leuk kijk dan op de website WWW.LEERSCHRIJVEN.NL of neem contact op met Monique via tekstbureau.klavertje4@hetnet.nl.

 

BIJZONDERE FIETS-WEBSITES

www.fietsen123.nl  met veel fietsnieuws

www.fietsnet.nl  met veel fietsnieuws

www.fietsenwandelbeurs.nl  de beurs in Nederland voor fietsvakanties en wandelvakanties 

www.fietsenwandelbeurs.be  de beurs in België voor fietsvakanties

www.siteways.nl  met wetenswaardigheden over fietsen

www.bikester.nl  met veelzijdig aanbod op fietsgebied

www.pimpjefiets.nl een webwinkel met fietstassen en fietsaccessoires

 www.transportfietswebshop.nl. de naam zegt het reeds: transportfietsen